Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė, MB, UAB, IdV, IĮ, ŽŪV, PNĮ – Enciklopedia