Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likvidacinė vertė, MB, UAB, IĮ, ŽŪV, PNĮ – Enciklopedia