Fizinių asmenų žemės ūkio apskaitą reglamentuojantys teisės aktai, ŽŪV – Enciklopedia