Finansinių ataskaitų auditas ir jo tikslas, UAB – Enciklopedia