Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, PNĮ – Enciklopedia