Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos, PNĮ – Enciklopedia