Dydžiai socialinei paramai skirti, Fiziniai asmenys – Enciklopedia