Dokumentų teikimas į juridinių asmenų registrą mirus vieninteliam akcininkui ir vadovui, UAB – Enciklopedia