Bendrojo pelningumo rodiklio apskaičiavimas, UAB, AB – Enciklopedia