Asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimas nuo 2024-01-01, Fiziniai asmenys – Enciklopedia