Artimos giminystės, taip pat svainystės ryšiais susiję asmenys, MB, UAB, IdV, IĮ, ŽŪV, PNĮ – Enciklopedia