Ar išrinkus valdybą ar kitą kolegialų organą naujai kadencijai, reikia teikti duomenis ir apie tuos narius, kurie liks nepasikeitę?, PNĮ, Klausimai-atsakymai – Enciklopedia