Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, kai suma yra didesnė negu mokestinį laikotarpį apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, PNĮ – Enciklopedia