Akcininko, nenuolatinio Lietuvos gyvenojo, pajamos apmokant įstatinio kapitalo įnašą gyventojo turtu, UAB – Enciklopedia