Управление клиентами, CRM, общая и налоговая информация

Клиенты

Модуль управления клиентами, предназначенный для развития и мониторинга отношений компании с существующими и потенциальными клиентами

Клиенты
Единый список всех покупателей, поставщиков, банков и госструктур

CRM
Статус клиента, звонки, дополнительные комментарии

Вопросы / Ответы
Часто задаваемые вопросы клиентов и ответы

Визуальный урок
Учебный материал по управлению модулем Клиенты
 

Klientai

Kliento kortelės sukūrimas, bendrinės informacijos pildymas, filtravimas pagal pavadinimą, kodą ar kitus jau suvestus kliento požymius.
Kiekvieno kliento kortelėje galima matyti jam išrašytas sąskaitas ir jas atspausdinti.
 

CRM

Papildoma informacija, pagal kurią galima stebėti bendravimą ir ryšius su esamu arba būsimu klientu. Galimybė priskirti reikiamus požymius ir rašyti atsiliepimus.

Часто задаваемые вопросы

Как создать нового клиента?

Klientai → Klientai → Spausti žalią mygtuką „+“ pridėti naują įrašą.

Bendra informacija – užpildyti privalomus laukus bei kitą Jums reikalingą informaciją apie klientą;

Adresai, filialai – spausti žalią mygtuką „+“ pridėti naują įrašą, užpildyti reikiamus laukus, pažymėti varnelėmis prie adreso „Korespondencijai“ ir „Registracijai“.

Banko sąskaitos – norėdami pridėti banko sąskaitą, spausti žalią mygtuką „+“ pridėti naują įrašą;

Pastaba: Jei tai Jūsų įmonės banko sąskaitos numeris, reikia varnele pažymėti kuri „Pagrindinė“ ir kurią banko sąskaitą „Rodyti sąskaitoje“ (matysis pardavimo sąskaitoje). Užregistravus klientą, spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Pastaba: B1.lt programoje visi klientai, tiekėjai, pirkėjai bei darbuotojai ir Jūsų įmonė yra bendrajame sąraše „Klientai“ → modulyje „Klientai“.

Как скорректировать данные вашей компании?

Klientai → Klientai
Pirmas sukurtas klientas šiame modulyje yra Jūsų įmonė. Raskite ją tarp savo klientų ir ten įveskite / pakeiskite reikiamą informaciją. Kokią informaciją įrašysite kortelėje „Klientai“, tokia bus rodoma pardavimo sąskaitoje.

Bendra informacija — galite įvesti visus reikiamus laukus, informaciją apie įmonę. Raudona žvaigždute pažymėti laukai yra privalomi.
Adresai ir filialai — įrašykite įmonės adresą.
Banko sąskaitos — įrašykite įmonės banko sąskaitą.
Adresai, filialai — galima priskirti adresą su požymiu „Registracijos“ ar „Korespondencijai“.
Tam pačiam adresui gali būti priskirti abu požymiai. Pagal šiuos požymius atitinkamai spausdinami adresai sąskaitose ar sutartyse.

Banko sąskaitos — užpildykite reikiamus laukus, norėdami pridėti banko sąskaitą, spauskite žalią mygtuką „+“.
Nepamirškite pažymėti varnele prie tos banko sąskaitos, kuri yra „Pagrindinė“ ir kurią „Rodyti sąskaitoje“ (pardavimo sąskaitoje).
Užpildžius laukus, spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Как подключить повторяющихся клиентов?

Klientai → Klientai

Jei klientas užregistruotas be įmonės kodo, vienodu pavadinimu gali būti įrašyti keli klientai. Jei yra atliktų operacijų su šiais klientais, kliento ištrinti nepavyks, bet galima sujungti klientus.
Pastaba. Atidžiai darykite šį veiksmą, nes sujungus klientą atšaukti padaryto veiksmo negalėsite.

Išrinkite klientus, kuriuos norite sujungti, pvz.: pagal pavadinimo fragmentą „Pavadinimas“ laukelyje, suaktyvinkite jų eilutes sąraše pažymėdami varnelėmis. Įrankių juostoje pasirinkite mygtuką  


tuomet atsidaro naujas langas, kuriame galite atlikti norimą veiksmą: turite nurodyti, kurį įrašą palikti ir kuriuos įrašus sujungti, - palikti galima vieną, sujungti galima neribotą skaičių. Kurį įrašą norite palikti pažymėkite rutuliuku, kurį įrašą norite ištrinti pažymėkite varnele kavadrate. Pasirinkus, nuspaudžiamas mygtukas „Sujungti“.  Jei nėra kliūčių - įrašai sujungiami, jei nepavyksta tai atlikti - matomas pranešimas, dėl kokios priežasties negalima sujungti.

Ошибка при редактировании клиента и нажатии «Сохранить»: неуникальная запись.

Sistema neleis sukurti dviejų įmonių su tais pačiais įmonės kodais. Patikrinkite duomenų teisingumą.

Как массово поменять в карточках клиентов на «Иностранец»?

Klientai → Klientai
1. Pažymėti klientus kuriems reikia pakeisti statusą ir spausti mygtuką „Masiškai atnaujinti pažymėtus įrašus"
2. Atsidariusiame lange pasirinkti į kokį statusą keisti:

3. Spausti mygtuką:
4. Patikrinti ar informacija pasikeitė:

Как изменить название компании?

Klientai → Klientai

Kliento kortelės koregavimui Jums reikės atlikti šiuos veiksmus:

  • Suraskite savo įmonės kortelę;
  • Spauskite koreguoti įrašą;
  • Atsidariusiame lange pakoreguoti reikiamą informaciją;
Почему создаются дубликаты карточек клиентов?
Kliento kortelės susidubliuoti gali todėl, kad pirma vykdomas importas iš banko išrašo, o kliento el.pašto adreso dažniausiausiu atveju nebūna atvaizduota išraše.
B1.lt klientų paieškos algoritmas dirba taip:
1. Jei klientas importuojamas iš el. parduotuvės, ieškomas jau egzistuojantis klientas pagal vardą, pavardę ir el. pašto adresą. El. paštas pridėtas todėl, kad išvengti skirtingų žmonių su vienodais vardais ir pavardėmis apjungimo į vieną kortelę. Jei toks klientas nerandamas, tada kuriama nauja kliento kortelė.
2. Jei klientas importuojamas iš banko išrašo, ieškomas jau egzistuojantis klientas pagal vardą ir pavardę (nepriklausomai nuo didžiųjų ir mažųjų raidžių). Jei toks nerandamas, sukuriamas naujas klientas. Šiuo atveju el. pašto adresas nenaudojamas, nes banko išrašai dažniausiai neturi tokios informacijos.

Kad išvengti klientų kortelių dublikatų, gali būti 2 sprendimai:
1. Importuoti užsakymus iš el. parduotuvių, o tada importuoti banko išrašus. Tuomet bus pasirinktas reikiamas klientas pagal vardą ir pavardę.
2. Parametrai → Nustatymai → Sistema pažymėti „Prioritetinė kliento paieška pagal vardą (pavadinimą)“:

Pastaba. jei pažymėta, gali būti pasirinktas kitas klientas su tokiu pat vardu (pavadinimu)". Tada importuojant užsakymus klientas bus parenkamas tik pagal vardą ir pavardę, todėl taip pat nesusikurs nauja kortelė.

Как пользоваться модулем Клиенты

Краткое наглядное пособие о том, как:

  1. Создать карточку клиента;
  2. Подключить клиентов;
  3. Импортировать карточки клиентов из других программ.