PVM registrai ir teisingas PVM išskaitymas (reprezentacija, neleidžiami atskaitymai, pirkimas pagal 96 str.)

DUK / PVM registrai ir teisingas PVM išskaitymas (reprezentacija, neleidžiami atskaitymai, pirkimas pagal 96 str.)

Galimi keli variantai užregistruoti pirkimo dokumentą su skirtingais PVM tarifais.Tačiau į PVM registrus turi būti sukeliama pirminė informacija, o ne taip, kaip yra apskaityta apskaitoje. Sistemoje yra realizuoti šie PVM įskaitymo būdai:

 1. Reprezentacinių sąnaudų pirkimas;
 2. Neleidžiamų atskaitymų pirkimas;
 3. Mišrių atskaitymų pirkimas;
 4. Pirkimas pagal PVM 96 str.

Reprezentacinės sąnaudos

 • Pirmiausia reikia nustatyti Neleidžiamų atskaitymų korespondentinę sąskaitą: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija. Su šia sąskaita bus surašyti 50% reprezentacinių sąnaudų bei PVM sumų.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Suskaičiuoti reprezentaciją:

B1.lt pirkimai reprezentacijai

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti suskaičiuotą reprezentaciją.
 • Kokios sumos surašytos, galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra REP.

 

Neleidžiami atskaitymai

 • Pirmiausia reikia nustatyti Neleidžiamų atskaitymų korespondentinę sąskaitą: Parametrai →Nustatymai → Buhalterija.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Iš PVM į neleidžiamus:

pvm_ne

 • Atidaroma kortelė, kurioje įrašote sumą. Ši suma bus įrašyta į neleidžiamus atskaitymus ir spaudžiate mygtuką Skaičiuoti.

pvm_ne2

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti PVM neleidžiamus.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM-N.

 

Mišrūs atskaitymai

 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Iš PVM į kitas:

pvm_kiti

 • Atidaroma kortelė, kurioje įrašote sumą ir nurodote, į kokią kor. sąskaitą perkelti sumą ir spaudžiate mygtuką Skaičiuoti.

pvm_kiti2

 

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti PVM į kitus.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM-M.

 

Pirkimas pagal PVM 96 str.

 • Nustatykite parametrus: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija. Nustatykite kor. sąskaitą „PVM str. 96 straipsnio surašymui“ naudojama išskaičiavimui pagal 96 str. surašyti. Kiekviena įmonė renkasi kokią sąskaitą naudoti.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet spausti mygtuką Išskaičiavimai ir pasirinkti Surašyti 96 str. PVM:

pvm_96

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti 96 str. PVM.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM96.

Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip įvesti pirkimą reprezentacinių sąnaudų?
Kaip įvesti pirkimą pagal 96 str.?
Kaip įvesti neleidžiamų atskaitymų pirkimą?
Kaip įvesti mišrių atskaitymų pirkimą?
Kaip registruoti pirkimą pagal 96 str.?
Kaip įvesti reprezentacines sąnaudas?
Kaip įvesti neleidžiamus atskaitymus?
Kaip įvesti pirkimą su atvirkštiniu PVM?
Dėl reprezentacijos sąnaudų registravimo
Kaip užpajamuoti prekę su atvirkštiniu PVM?
Kaip užregistruoti pirkimą su atvirkštiniu PVM?
Kaip registruoti pirkimą pagal atvirkštinio apmokestinimo principą, kuomet pardavėjas pats susimoka PVM?
Kaip apskaitoje parodyti reprezentacijos neleidžiamus atskaitymus?
Kaip įforminti pirkimus su atvirkštiniu PVM?
Kaip įvesti reprezentacinių sąnaudų pirkimą?
Kaip registruoti neleidžiamų atskaitymų pirkimą?
Kaip koreguoti PVM sąskaita iš Atskaitomo PVM pakeisti į neleidžiamų atskaitymu?
Kaip programoje teisingai užregistruoti neleidžiamus atskaitymus?
Kaip užregistruoti neleidžiamus atskaitymus?
Kaip registruoti neleidžiamus atskaitymus?