Регистры НДС и правильное удержание НДС (представление, невычеты, покупки согласно статье 96)

ЧаВО / Регистры НДС и правильное удержание НДС (представление, невычеты, покупки согласно статье 96)

Galimi keli variantai užregistruoti pirkimo dokumentą su skirtingais PVM tarifais.Tačiau į PVM registrus turi būti sukeliama pirminė informacija, o ne taip, kaip yra apskaityta apskaitoje. Sistemoje yra realizuoti šie PVM įskaitymo būdai:

 1. Reprezentacinių sąnaudų pirkimas;
 2. Neleidžiamų atskaitymų pirkimas;
 3. Mišrių atskaitymų pirkimas;
 4. Pirkimas pagal PVM 96 str.

Reprezentacinės sąnaudos

 • Pirmiausia reikia nustatyti Neleidžiamų atskaitymų korespondentinę sąskaitą: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija. Su šia sąskaita bus surašyti 50% reprezentacinių sąnaudų bei PVM sumų.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Suskaičiuoti reprezentaciją:

B1.lt pirkimai reprezentacijai

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti suskaičiuotą reprezentaciją.
 • Kokios sumos surašytos, galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra REP.

 

Neleidžiami atskaitymai

 • Pirmiausia reikia nustatyti Neleidžiamų atskaitymų korespondentinę sąskaitą: Parametrai →Nustatymai → Buhalterija.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Iš PVM į neleidžiamus:

pvm_ne

 • Atidaroma kortelė, kurioje įrašote sumą. Ši suma bus įrašyta į neleidžiamus atskaitymus ir spaudžiate mygtuką Skaičiuoti.

pvm_ne2

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti PVM neleidžiamus.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM-N.

 

Mišrūs atskaitymai

 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Iš PVM į kitas:

pvm_kiti

 • Atidaroma kortelė, kurioje įrašote sumą ir nurodote, į kokią kor. sąskaitą perkelti sumą ir spaudžiate mygtuką Skaičiuoti.

pvm_kiti2

 

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti PVM į kitus.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM-M.

 

Pirkimas pagal PVM 96 str.

 • Nustatykite parametrus: Parametrai → Nustatymai → Buhalterija. Nustatykite kor. sąskaitą „PVM str. 96 straipsnio surašymui“ naudojama išskaičiavimui pagal 96 str. surašyti. Kiekviena įmonė renkasi kokią sąskaitą naudoti.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet spausti mygtuką Išskaičiavimai ir pasirinkti Surašyti 96 str. PVM:

pvm_96

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti 96 str. PVM.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM96.