Kaip užregistruoti pirkimą, kad nepatektų į iSAF?

DUK / Kaip užregistruoti pirkimą, kad nepatektų į iSAF?

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurkite naują operaciją Pirkimas, ne i.SAF su reikiamais nustatymais.

Registruojant pirkimą pasirinkite naujai sukurtą operaciją. Taip užregstruota sąskaita nepateks į iSAF.