Как оформить покупку, чтобы не попасть на i.SAF?

ЧаВО / Как оформить покупку, чтобы не попасть на i.SAF?

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurkite naują operaciją Pirkimas, ne i.SAF su reikiamais nustatymais.

Registruojant pirkimą pasirinkite naujai sukurtą operaciją. Taip užregstruota sąskaita nepateks į iSAF.