Kaip užregistruoti pirkimą kita valiuta?

DUK / Kaip užregistruoti pirkimą kita valiuta?

Parametrai Buhalterija
Įvedame kor. sąskaitas (paveiksle pateiktos pavyzdinės kor. sąskaitos) ir įrašą išsaugome.

Sandėlis Pirkimai

Registruojant pirkimo dokumentą, pasirinkite prekei reikiamą valiutą.

Banko žinyne kiekvienai valiutai pasirenkama atskira kor. sąskaita.  Vykdant apmokėjimą per banką už prekes kita valiuta, galima iškart sudengti norimą dokumentą, lauke „Dengiamo dokumento Nr.“ pasirinkus norimą sudengti dokumentą.

Jeigu jūs dengiate kintančios valiutos dokumentus, tai valiutų skirtumai surašomi automatiškai. Taip pat valiutų skirtumo santykio pokytį reikia suskaičiuoti kiekvieno mėnesio paskutinę dieną per banką (kintančios valiutos).

Valiutų kursų perskaičiavime galima pažymėti kelias kor. sąskaitas ir joms suskaičiuoti valiutų kursų svyravimą, kuriame galima peržiūrėti, kokie valiutos kurso perskaičiavimai buvo skaičiuoti.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Dėl užsienio valiutos operacijų
Prekių pirkimas valiuta, kaip tai padaryti?
Kaip užregistruoti įsigytas prekes užsienio valiuta?
Kaip įvesti pirkimo dokumentą valiuta?
Kaip registruoti užsienio valiuta gautą pirkimo dokumentą?
Pirkimo dokumentas užsienio valiuta, kaip įvesti?
Kaip įvesti pirkimą kita valiuta?
Kaip užregistruoti pirkimą valiuta?
Kaip įvesti pirkimą valiuta?
Kaip pajamuoti pirktas prekes valiuta?
Kaip įvesti pirktas prekes valiuta?
Kaip registruoti pirktas prekes valiuta?
Kaip įvesti valiutinį pirkimo dokumentą?
Kaip registruoti pirkimą valiuta?
Kaip registruoti valiutinį pirkimo dokumentą?
Kaip užregistruoti valiutinį pirkimo dokumentą?
Kaip pajamuoti valiutinį pirkimo dokumentą?
Kaip pajamuoti pirkimą kita valiuta?
Kaip įvesti pirkimo sąskaitą valiuta?
Kaip pajamuoti pirkimo sąskaitą valiuta?