Как оформить покупку в другой валюте?

ЧаВО / Как оформить покупку в другой валюте?

Parametrai Buhalterija
Įvedame kor. sąskaitas (paveiksle pateiktos pavyzdinės kor. sąskaitos) ir įrašą išsaugome.

Sandėlis Pirkimai

Registruojant pirkimo dokumentą, pasirinkite prekei reikiamą valiutą.

Banko žinyne kiekvienai valiutai pasirenkama atskira kor. sąskaita.  Vykdant apmokėjimą per banką už prekes kita valiuta, galima iškart sudengti norimą dokumentą, lauke „Dengiamo dokumento Nr.“ pasirinkus norimą sudengti dokumentą.

Jeigu jūs dengiate kintančios valiutos dokumentus, tai valiutų skirtumai surašomi automatiškai. Taip pat valiutų skirtumo santykio pokytį reikia suskaičiuoti kiekvieno mėnesio paskutinę dieną per banką (kintančios valiutos).

Valiutų kursų perskaičiavime galima pažymėti kelias kor. sąskaitas ir joms suskaičiuoti valiutų kursų svyravimą, kuriame galima peržiūrėti, kokie valiutos kurso perskaičiavimai buvo skaičiuoti.