Kokius parametrus nustatyti, kad visoms išrašytoms pardavimo sąskaitoms ateitų apmokėjimo data?

DUK / Kokius parametrus nustatyti, kad visoms išrašytoms pardavimo sąskaitoms ateitų apmokėjimo data?

Parametrai → Nustatymai → Pardavimai

Laukelyje ,,Pardavimo sąskaitoje apmokėjimo terminas (dienomis)“ įrašykite apmokėjimo terminą dienomis. Registruojant pardavimo sąskaitą automatiškai bus pridėta tiek dienų į laukelį ,,Apmokėti iki nuo sąskaitos išrašymo dienos, kiek nurodėte parametuose .

Pastaba. Jei Klientai modulyje kliento kortelėje bus įrašytas kitas  ,,Apmokėti per“ terminas, programa kaip prioritetinį nustatymą taikys iš kliento kortelės.