Каковы параметры, обеспечивающие своевременность оплаты всех выставленных счетов?
Используется в модулях: Реализация, Реализация, Клиенты

ЧаВО / Каковы параметры, обеспечивающие своевременность оплаты всех выставленных счетов?

Parametrai → Nustatymai → Pardavimai

1. Laukelyje ,,Pardavimo sąskaitoje apmokėjimo terminas (dienomis)“ įrašyti apmokėjimo terminą dienomis. Registruojant pardavimo sąskaitą bus pridėta tiek dienų į laukelį ,,Apmokėti iki kiek nurodyta parametuose, nuo sąskaitos išrašymo dienos.
2. Uždėti požymį laukelyje „Pardavimo dokumente rodyti „Apmokėti iki““: 

Pastaba. Jei Klientai modulyje kliento kortelėje bus įrašytas kitas dienų skaičius laukelyje ,,Apmokėti per“ apmokėjimui atlikti, programa kaip prioritetinį nustatymą taikys iš kliento kortelės.