Каковы параметры, обеспечивающие своевременность оплаты всех выставленных счетов?

ЧаВО / Каковы параметры, обеспечивающие своевременность оплаты всех выставленных счетов?

Parametrai → Nustatymai → Pardavimai

Laukelyje ,,Pardavimo sąskaitoje apmokėjimo terminas (dienomis)“ įrašykite apmokėjimo terminą dienomis. Registruojant pardavimo sąskaitą automatiškai bus pridėta tiek dienų į laukelį ,,Apmokėti iki nuo sąskaitos išrašymo dienos, kiek nurodėte parametuose .

Pastaba. Jei Klientai modulyje kliento kortelėje bus įrašytas kitas  ,,Apmokėti per“ terminas, programa kaip prioritetinį nustatymą taikys iš kliento kortelės.