Kaip užregistruoti atlyginimo išmokėjimą, norint, kad informacija būtų susieta su GPM313 deklaracija?

DUK / Kaip užregistruoti atlyginimo išmokėjimą, norint, kad informacija būtų susieta su GPM313 deklaracija?

DU → Darbo užmokestis

1. Darbuotojo atlyginimo kortelėje prie „Atskaitymai“ prie 31 kodo „Pajamų mokestis“ įrašyti datą kada buvo išmokėtas atlyginimas.
Pagal šią datą į GPM313 ateis išmokėta suma.

2. Pažymėti įrašą ir perkelti paskaičiuotą atlyginimą į „Bendrą žurnalą“


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kur pažymėti DU išmokėjimą dėl mėnesinės deklaracijos?
Iš kurios vietos informacija ateina į GPM deklaraciją?
Kaip informacija atvaizduojamas GPM deklaracijoje?
Kokiu pagrindu užkeliama informacija į deklaraciją apie GPM?
Kur nurodyti informaciją, kad būtų DU priskaitymas parodytas GPM deklaracijoje?
Kurioje vietoje pažymėti, kad būtų teisingai suformuota GPM ataskaita?
Kodėl į GPM313 deklaraciją neateina duomenys?
Kodėl į GPM313 deklaracija tuščia?
Kodėl į mėnesinę GPM deklaraciją neateina duomenys?
Kodėl mėnesinė GPM deklaracija tuščia?
Ką daryti jei paskaičiuota GPM suma nepatenka į GPM313?
Ką daryti jei paskaičiuota GPM suma neįtraukia į GPM313?
Ką daryti jei paskaičiuoto atlyginimo GPM suma nepatenka į GPM313?
Ką daryti jei paskaičiuoto atlyginimo GPM suma neįtraukia į GPM313?
Ką daryti jei paskaičiuoto DU pajamų mokesčio suma nepatenka į GPM313?
Ką daryti jei paskaičiuoto DU pajamų mokesčio suma neįtraukia į GPM313?
Kodėl paskaičiuoto atlyginimo suma neįtraukiama į GPM deklaraciją?
Kodėl paskaičiuoto atlyginimo suma neįtraukiama į GPM313 deklaraciją?
Kaip registruoti DU kad GPM313 deklaracija užsipildytų teisingai?
Kaip registruoti atlyginimą kad GPM313 deklaracija užsipildytų teisingai?