Как оформить выплату зарплаты, чтобы выплата приходила в декларацию GPM313?

ЧаВО / Как оформить выплату зарплаты, чтобы выплата приходила в декларацию GPM313?

DU → Darbo užmokestis

1. Darbuotojo atlyginimo kortelėje prie „Atskaitymai“ prie 31 kodo „Pajamų mokestis“ įrašyti datą kada buvo išmokėtas atlyginimas.
Pagal šią datą į GPM313 ateis išmokėta suma.

2. Pažymėti įrašą ir perkelti paskaičiuotą atlyginimą į „Bendrą žurnalą“