Kokie parametrų nustatymai pirkimui iš ES ir trečiųjų šalių (menamas PVM)?
Naudojamas moduliuose: Pirkimai

DUK / Kokie parametrų nustatymai pirkimui iš ES ir trečiųjų šalių (menamas PVM)?

Pirkimams iš ES ar trečiųjų šalių.
Nuo 2023 - 09 - 01 yra surašomi menamo PVM įrašai bendrame žurnale, privalomai reikia užpildyti nurodytus parametrus sklandžiam darbui nuo rugsėjo 1 dienos.

1. Naujų kor. sąskaitų kūrimas sąskaitų plane:
DK → Sąskaitų planas 
Sukurti naujas kor sąskaitas menamo PVM registravimui.  Rekomenduojame sukurti atskiras korespondentines sąskaitas:

  • pirktoms prekėms;
  • pirktoms paslaugoms (ne ES prekėms);
  • menamo PVM atskaitymui vieną bendrą kor sąskaitą (tiek prekių, tiek paslaugų);


2. Parametrų užpildymas:
Parametrai → Nustatymai → Buhalterija

3. Priskirti PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.
Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai
Atkreipti dėmesį į PVM tarifui priskirtą požymį „Pagrindinis“, nes esant daugiau nei vienam PVM tarifų su šiuo požymiu, formuojant FR0600 deklaraciją, duomenys gali būti netikslūs. Taip pat pagrindiniam PVM tarifui būtinai reikia nurodytą datą nuo kada galioja.

4. Menamo PVM surašymas į bendrą žurnalą registruojant pirkimą iš ES ar trečiųjų šalių.
Sandėlis → Pirkimai
Pirkimo pozicijose stulpelyje „PVM registro požymis“ parinkti vieną iš požymų:

  • ES prekės;
  • ES paslaugos, ne ES prekės.

Pažymėjus šiuos duomenis, sistema automatiškai užpildo FR0600 formos reikiamus laukus.

5. Išsaugoti pirkimo įrašą;
6. Patikrinti menamo PVM surašymą dvejybiniame įraše:

Pastaba.

  • Menamo PVM kor. sąskaitų nereikia sieti su deklaracijos straipsniais.
  • Pakeitimai dėl menamo PVM automatinio registravimo veikia tik nuo 2023-09-01. Jei įrašas kurio data iki 2023-09-01 bus koreguojamas, menamo PVM surašymas nebus pritaikytas.
  • Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.

Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kas yra menamo PVM registravimas?
Kaip registruoti pirkimą iš ES kad į trauktų menamą PVM į DK?
Kaip sukurti menamą PVM?
Ar galima priskaičiuoti menamą PVM perkant prekes ar paslaugas iš ES?
Kaip įrašyti menamo PVM mokesčio sąskaitų korespondenciją?
Kaip programoje susikurti menamą PVM pirktoms prekėms iš ES?
Kaip įvesti pirkimą, kad atsirastų menamo PVM įrašai?
Kaip suvesti pirkimo sąskaitą iš ES, kad įsivestų menamas PVM?
Kaip reikia pajamuoti pirkimus iš ES, kad paskaičiuoti menamą PVM?
Kaip teisingai įvesti menamą PVM?
Kaip registruoti pirkimą iš ES kad ir priskaičiuoti menamą PVM?
Kaip priskaičiuoti menamą PVM už "ne ES paslaugos"?
Kaip sukurti pirkimą, kad matytųsi priskaitytas ir atskaitytas PVM?
Kaip registruoti prekių įsigijimą iš ES PVM?
Kaip registruoti paslaugų įsigijimą iš ES PVM?
Kaip užregistruoti menamą PVM?
Priskaitomas ir atskaitomas PVM perkant iš ES
Priskaitomas ir atskaitomas PVM perkant iš trečiųjų šalių
Kaip suvesti pirkimą iš ES?
Kaip suvesti pirkimą iš trečiųjų šalių?
Menamas PVM?