Kaip nurašyti medžiagas/kurą apskaitant pagal suminę apskaitą?

DUK / Kaip nurašyti medžiagas/kurą apskaitant pagal suminę apskaitą?

1. Perkant prekes ar kurą pasitikrinkite, ar sąskaitų plane medžiagų kor. sąskaitoje (20XX) nėra uždėta varnelė ties „Atsargos“. Jei yra, nuimkite.

DK → Sąskaitų planas


2. Sukurkite operacijos rūšį Nurašymas (suminė apskaita)“.

Žinynai → Sandėlio → Operacijų rūšys


3. Sukurkite prekės kortelę su Prekės požymis“ – Paslauga.

Žinynai Prekių kortelės Prekės


4. Sukurkite naują dokumentą.

Sandėlis → Prekyba

Spauskite „+“, t.y. pridėti naują įrašą, sukurkite naują įrašą su operacijos rūšimi „Nurašymas (Suminė apskaita)“. Prie prekės pozicijos pasirinkite 3 punkte sukurtą prekę.


5. Išsaugokite dokumentą, spauskite ,,Išsaugoti".


6. Pasitikrinkite ar gerai užregistravote dvejybinį įrašą.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip nurašyti kurą sumiškai?
Kaip nurašyti atsargas sumiškai?
Kaip nurašyti prekes sumiškai?
Kaip nurašyti prekes užregistruotas sumiškai, kaip sunaudotas?
Kaip nurašyti prekes užregistruotas ne kiekiškai, kaip sunaudotas?
Kaip įvesti nurašymą medžiagoms, kurios apskaitomos pagal suminę apskaitą?
Kaip nurašyti prekes užregistruotas pagal suminę apskaitą, kaip sunaudotas?
Kaip registruoti nurašymą medžiagoms, kurios apskaitomos pagal suminę apskaitą?
Kaip užregistruoti nurašymą medžiagoms, kurios apskaitomos pagal suminę apskaitą?
Kaip nurašyti prekes įvestas pagal suminę apskaitą, kaip sunaudotas?
Kaip nurašyti atsargas apskaitytas sumiškai?
Kaip nurašyti atsargas apskaitytas pagal sumine apskaitą?
Kaip nurašyti medžiagas ir detales apskaitytas sumiškai?
Prekių nurašymas jei taikoma suminė atsargų apskaita?
Medžiagų nurašymas jei taikoma suminė atsargų apskaita?
Žaliavų nurašymas jei taikoma suminė atsargų apskaita?
Kaip atlikti nurašymą jei taikoma suminė atsargų apskaita?
Nurašymo registravimas pagal suminę atsargų apskaitą?
Prekės apskaitomos taikant suminę atsargų apskaitą, kaip jas nurašyti?
Prekės pajamuojamos taikant suminę atsargų apskaitą, kaip jas nurašyti?