Как списать материалы / топливо по тотальному учету?

ЧаВО / Как списать материалы / топливо по тотальному учету?

1. Perkant prekes ar kurą pasitikrinkite, ar sąskaitų plane medžiagų kor. sąskaitoje (20XX) nėra uždėta varnelė ties „Atsargos“. Jei yra, nuimkite.

DK → Sąskaitų planas


2. Sukurkite operacijos rūšį Nurašymas (suminė apskaita)“.

Žinynai → Sandėlio → Operacijų rūšys


3. Sukurkite prekės kortelę su Prekės požymis“ – Paslauga.

Žinynai Prekių kortelės Prekės


4. Sukurkite naują dokumentą.

Sandėlis → Prekyba

Spauskite „+“, t.y. pridėti naują įrašą, sukurkite naują įrašą su operacijos rūšimi „Nurašymas (Suminė apskaita)“. Prie prekės pozicijos pasirinkite 3 punkte sukurtą prekę.


5. Išsaugokite dokumentą, spauskite ,,Išsaugoti".


6. Pasitikrinkite ar gerai užregistravote dvejybinį įrašą.