Как зарегистрировать комплектацию/декомплектацию?

ЧаВО / Как зарегистрировать комплектацию/декомплектацию?

Komplektacija

Gamyba → Komplektacija / dekomplektacija

Modulyje pridėti naują įrašą sukurti. Atsiradusiame lange suvesti žaliavų ir gaminių sandėlį. 
Laukelyje „Gaminiai / Žaliavos“ spausti sukurti, atidaromas naujas langas išskirtas į „Gaminiai“ ir „Žaliavos“.

Skiltyje  „Gaminiai“ registruoti gaminį:

  • spausti ir nurodyti produktą kurį gaminate;
  • pagaminamą kiekį;
  • kainą, galite įrašyti „0“, nes gaminio savikaina automatiškai bus paimta iš prekių savikainos.
  • Įvedus gaminį spauskite išsaugojimo mygtuką .
Skiltyje „Žaliavos“

išrinkti naudojamas medžiagas:

  • spausti sukurti  ir nurodyti žaliavas, naudojamas gaminiui gaminti;
  • kiekį žaliavų, gaminiui pagaminti;
  • įvedus žaliavą spausti išsaugojimo mygtuką .

Atsiradusiame lange laukelyje „Gamyba baigta“ įrašykite gamybos datą ir išsaugokite informaciją.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užregistravo išsaugojus šį įrašą.

Modulyje Sandėlis → Prekyba ir Sandėlis → Pirkimai, užregistruos dvi skirtingos operacijos, Prekybos modulyje — prekių nurašymas, pirkimų modulyje — pagaminta produkcija. Dokumento pavadinimas bus toks, kokia serija ir numeris buvo panaudoti registruojant gamybos operaciją.

Dekomplektacija atliekama analogiškai tik „Gaminiai“ skiltyje sudedame produktus, kuriuos gausime iškompletavus gaminius skiltyje „Žaliavos“ parinkta prekę.