Kaip atsispausdinti komandiruočių ataskaitą?

DUK / Kaip atsispausdinti komandiruočių ataskaitą?

Ataskaitos → Kitos ataskaitos → Komandiruočių ataskaita → Užpildyti datą → Spausdinti.