Kaip atsispausdinti komandiruočių ataskaitą?

Kaip atsispausdinti komandiruočių ataskaitą?

Ataskaitos → Kitos ataskaitos → Komandiruočių ataskaita → Užpildyti datą → Spausdinti.