How do I print a mission report?

FAQ / How do I print a mission report?

Ataskaitos → Kitos ataskaitos → Komandiruočių ataskaita → Užpildyti datą → Spausdinti.