Kaip teisingai suvesti pridėtines išlaidas?

DUK / Kaip teisingai suvesti pridėtines išlaidas?

Sandėlis → Pirkimai
Suvesti pridėtines išlaidas galima, kai yra įvestas visas pirkimo dokumentas, t.y. suvestos visos pirkimo pozicijos.

Užpildomas vienas ar keli savikainos didinimo atvejis:

  1. Įrašoma suma, jei pridėtinės išlaidos yra toje pačioje sąskaitoje pvz.: pristatymo išlaidos, importas ir pan. Pastaba: šios išlaidos netraukiamos į  sąskaitą.
  2. Pasirenkamos iš kitų sąskaitų pirkimo pozicijos, pvz.: kai pristatymas yra kitoje sąskaitoje. Pastaba: šios išlaidos turi būti užpajamuotos kaip prekės, ne kaip paslaugos.
  3. Pasirenkamas bendro žurnalo įrašas, pvz.: muito mokestis ir pan.

Viską užpildžius - nuspaudžiamas mygtukas surašyti savikainas. Jei reikia, galima atitinkamai ištrinti surašytas savikainas.

Surašius savikainas pirkimo pozicijose matosi stulpelis, kuriame galima matyti, kaip pasikeitė savikainos suma.

Jei surašant savikainas gaunate pranešimą, kad nėra pozicijos =1 ..., tai reikia pirkimo pozicijas išdalinti: viena eilutė - 1 kiekis, ir kita eilutė - visos kitos, nes paklaidos išlyginimui reikalinga pirkimo pozicija, kurios kiekis lygus 1.