Как правильно ввести накладные расходы?
Используется в модулях: Покупки

ЧаВО / Как правильно ввести накладные расходы?

Sandėlis → Pirkimai

Prekių savikainą padidinti galima 3 būdais:
I. Kai pridėtinės išlaidos (transportas, pakavimas ir kita) išskirtos tiekėjo sąskaitoje
II. Kai sąskaita gaunama iš kito tiekėjo kaip. pvz: prekių pristattymo paslauga
III. Kai įrašas registruojamas bendrąjame žurnale, pvz; pagal muitinės deklaraciją paskaičiuoti mokesciai.
Galima naudoti visus 3 pridėtinių išlaidų variantus vienu metu, tik pirma užpildomi variantai ir tik tada spaudžiamas mygtukas „Surašyti savikainas“.

veiksmų seka pagal I variantą:
1. Užpajamuoti įsigytas prekes pagal pirkimo sąskaitą įprastai, tik išlaidų suma netraukiama į pirkimo poziciją
2. Įvesti apmokestinamą PVM sumą pagal pirkimo sąskaitą, nes po surašymo nebus galima koreguoti:

3. Paspausti tab „Pridėtinės išlaidos“
4. Laukelyje „Pridėtinės išlaidos iš sąskaitos“ įvesti sumą, kuri nurodyta sąskaitoje prekių savikainai pakelti ir spausti „Surašyti savikainas“
5. Po atlikto „Surašymo“ dokumentas nekoreguojamas 
6. Galite matyti stulpelyje "Savikaina" kokia prekių savikaina, po pridėtinių išlaidų surašymo:

veiksmų seka pagal II variantą:
1. Užpajamuoti įsigytas prekes pagal pirkimo sąskaitą įprastai
2. Užpajamuoti iš kito tiekėjo įsigytą paslaugą. Paslauga turi būti užpajamuota tame pačiame sandėlyje kaip ir prekės, ir ši palsauga turi būti registruojama kaip "prekė". Vadinasi jei perkamas transportas, šis transportas bus matomas prekių likučiuose.
3. Prekių pirkimo dokumente spausti tab „Pridėtinės išlaidos
4. Bloke „Pridėtinės iš pirkimų“ spausti
5. Paspaudus „Pieštuką“ surasti pirkimo dokumentą, kuriuo turi būti didinama prekių įsigijimo kaina
6. Išsaugoti pasirinkimą ir atlikti surašymą spaudžiant „surašyti savikainas“
7. Po surašymo dokumentas užrakinamas, koreguoti jo negalima.

Taip pat galite matyti, prekės vertės padidėjimą stulpelyje „Savikaina“

veiksmų seka pagal III variantą:
1. Užpajamuoti įsigytas prekes pagal pirkimo sąskaitą įprastai
2. DK → Bendras žurnalas kurti „D“ arba „K“ įrašą
3. Prekių pirkimo dokumente spausti tab „Pridėtinės išlaidos
4. Bloke „Pridėtinės iš BŽ“ spausti 
5. Paspaudus „Pieštuką“ surasti įrašą bendrąjame žurnale, kuriuo turi būti didinama prekių įsigijimo kaina

6. Išsaugoti pasirinkimą ir atlikti surašymą spaudžiant „surašyti savikainas“

7. Po surašymo dokumentas užrakinamas, koreguoti jo negalima.

Taip pat galite matyti, prekės vertės padidėjimą stulpelyje „Savikaina“

Kol prekių nėra parduota iš pirminio prekių įsigijimo dokumento, pridėtines išlaidas galima atšaukti, taip prekių savikaina vėl bus priskirta pagal Pirkimo sąskaitą. Norint atšaukti pridėtinių išlaidų surašymą spausti mygtuką „Ištrinti surašytas savikainas“

Pastaba. Jei surašant savikainas gaunamas klaidos pranešimas , kad nėra pozicijos =1 ...,  vadinasi reikia pirkimo poziciją išdalinti: viena eilutė - prekių kiekis 1 vienetas, ir kita eilutė - visas likęs prekių kiekis. Šis veiksmas reikalingas, nes paklaidos išlyginimui reikalinga pirkimo pozicija, kurios kiekis lygus 1vnt.
Jei prekės bent viena prekė jau parduota iš pirkimo dokumento, pridėtinių išlaidų funkcijos nebus galima naudoti, kol nebus panaikintas pardavimo įrašas.
Programa pridėtines išlaidas paskirsto proporcingai visoms pirktoms prekėms. Naudojama skaičiavimo formulė: prekės pirkimo kaina dauginti iš pridėtinių sumos ir dalinti iš visos pirkimo sumos. 
Operacijose nurodytos pavyzdinės kor. sąskaitos. Kor. sąskaitas naudokite pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos tvarką.