Kaip koreguoti nurašymo aktus iš elektroninės prekybos?

DUK / Kaip koreguoti nurašymo aktus iš elektroninės prekybos?

Sandėlis → E-prekyba.

  1. Surandame užsakymą, kurio nurašymo aktą norime koreguoti.
  2. Atidarome užsakymą ir pasirenkame „Buhalterinė informacija“. Spaudžiame mygtuką „Peržiūrėti“.
  3. Automatiškai atsidaro nurašymo aktas.
  4. Pardavimo pozicijoje panaikiname prekę iš nurašymo akto.
  5. Išsaugome pakoreguotą nurašymo aktą paspaudę mygtuką „Išsaugoti“.
  6. Sandėlis → E-prekyba →Surandame užsakymą, kurio nurašymo aktą koregavome.
  7. Užsakymo pozicijoje pasirenkame prekę, kuriai norime priskiti kitą nurašomą prekę. Pažymime, kad prekės eilutė nusispalvintu žalia spalva ir spaudžiame mėlyną pieštuką:
  8. Atsidariusiame lange prie pozicijos „Nurašoma prekė“ spaudžiame pieštuką:
  9. Priskiriame norimą prekę iš sąrašo. Išsaugome.
  10. Užsakymo pozicijoje pasirenkame prekę, kuri buvo koreguota. Lentelėje „Sandėlio likučiai“ taip pat pasirenkame prekę, kuri bus nurašoma. Spaudžiame mygtuką „Nurašyti“.
PASTABA:

Norint nurašyti paslaugos kortelę ar prekės kortelę su požymiu „Paslauga“ , jos likutis nebus rodomas lentelėje  „Sandėlio likučiai“.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip taisyti e.parduotuvės nurašymo aktą?
Ką daryti jei nurašyta ne ta prekė įkeltame užsakyme?
Kaip taisyti nenurašytas užsakymo pozicijas?
Kaip koreguoti nenurašytas užsakymo pozicijas?
Ar galiu koreguoti nurašytas prekes užsakyme?
Jei ne ta prekė nurašyta, ar galiu pakoreguoti nurašymą?
Importuotas užsakymas, kuriame nurašytas prekes reikia pakeisti
Kaip koreguoti nurašytas prekes iš importuoto užsakymo?
Nurašymo akto koregavimas.
Kaip panaikinti prekę iš nurašymo akto.
Kaip pakeisti prekę iš nurašymo akto.
Kaip priskirti kitą nurašomą prekę ?
Kaip redaguoti nurašymo dokumentus iš internetinės prekybos?
Kaip taisyti nurašymo aktus iš elektroninės parduotuvės?
Iš užsakymo reikia išbraukti vieną gaminį ir įtraukti kitą. Kaip galiu tai padaryti?
Ar kai bus papildyta prekių galima bus kažkaip taisyti tas nenurašytas pozicijas?
Kaip sutvarkyti, kad būtų nurašytas turimas 1 vnt., o kitas vienetas butų pakeistas kita preke?
Kaip reikia išsiaiškinti dėl ko nenurašyta, ir ką reikia padaryti, kad kitą kartą sklandžiai nusirašytų?
Kur ir kaip reikia atlikti būtinas korekcijas? Ištrinti pozicij-ą/as, pridėti kitą gaminį?
Kaip pridėti kitą gaminį į nurašymo aktą?