Как отрегулировать списание из эл. коммерции?
Используется в модулях: Остатки, Эл. коммерция, Amazon, API, eBay, Shopify, Etsy, Verskis, Varle.lt, Pigu.lt, Site.pro

ЧаВО / Как отрегулировать списание из эл. коммерции?

Sandėlis → E-prekyba.

  1. Surandame užsakymą, kurio nurašymo aktą norime koreguoti.
  2. Atidarome užsakymą ir pasirenkame „Buhalterinė informacija“. Spaudžiame mygtuką „Peržiūrėti“.
  3. Automatiškai atsidaro nurašymo aktas.
  4. Pardavimo pozicijoje panaikiname prekę iš nurašymo akto.
  5. Išsaugome pakoreguotą nurašymo aktą paspaudę mygtuką „Išsaugoti“.
  6. Sandėlis → E-prekyba →Surandame užsakymą, kurio nurašymo aktą koregavome.
  7. Užsakymo pozicijoje pasirenkame prekę, kuriai norime priskiti kitą nurašomą prekę. Pažymime, kad prekės eilutė nusispalvintu žalia spalva ir spaudžiame mėlyną pieštuką:
  8. Atsidariusiame lange prie pozicijos „Nurašoma prekė“ spaudžiame pieštuką:
  9. Priskiriame norimą prekę iš sąrašo. Išsaugome.
  10. Užsakymo pozicijoje pasirenkame prekę, kuri buvo koreguota. Lentelėje „Sandėlio likučiai“ taip pat pasirenkame prekę, kuri bus nurašoma. Spaudžiame mygtuką „Nurašyti“.
PASTABA:

Norint nurašyti paslaugos kortelę ar prekės kortelę su požymiu „Paslauga“ , jos likutis nebus rodomas lentelėje  „Sandėlio likučiai“.