Kaip aktyvuoti automatinį skolų priminimą?
Naudojamas moduliuose: Ataskaitos, Skolų valdymas, Klientai

DUK / Kaip aktyvuoti automatinį skolų priminimą?

  1. Prieš aktyvuojant „Automatinis skolų priminimas“ funkciją būtina sudengti visus gautus mokėjimus su pardavimo dokumentais.
  2. Parametrai → Nustatymai →  Ataskaitos 

Nustatyti korespondentines sąskaitas, įrašų išrinkimui.
Nustatyti dienų vėlavimo skaičių priminimo siuntimui apie neapmokėtas sąskaitas. Užpildžius 3 laukelius, bus priminimo laiškas siunčiamas 3 kartus nurodytų vėluojamų dienų intervalais.

   3.  Automatinis skolų priminimas bus siunčiamas visiems klientams kurių kortelėse „Klientai“ → „Klientai“ modulyje bus nurodytas elektroninis paštas ir uždėtas požymis „Siųsti automatinį skolų priminimą“.
Pastaba.

  • Jeigu atliktas dalinis sąskaitos apmokėjimas ir atliktas sudengimas – laiškas siunčiamas likutinei sąskaitos sumai;
  • Jeigu dalis sąskaitų apmokėta ir jau yra papildomai naujų neapmokėtų sąskaitų – siunčiamas priminimo laiškas pagal užpildytą periodiškumą bendrai likutinei neapmokėtų sąskaitų sumai;

Kiti panašūs DUK pavadinimai
Koks yra skolų priminimo būdas programoje?
Kaip įjungti automatinį skolų priminimą?
Kaip išsiųsti skolų priminimus?
Kur programoje išsiųsti priminimą apie skolas pirkėjams?
Priminimų dėl apmokėjimo siuntimas
Kodėl siunčiami skolų priminimai?
Kiek kartų siunčiami mokėjimų priminimai klientams?
Kaip veikia priminimų siuntimas pagal numatytas datas?
Kur yra automatinioskolų priminimo funkcija?
Ar galiu taikyti skolų priminimo funkciją klientams?
Kaip išsiųsti priminimus pirkėjams apie nesumokėtas skolas?
Kaip galiu išsiųsti priminims skolininkams?