How do I activate automatic debt reminder?

FAQ / How do I activate automatic debt reminder?

  1. Prieš aktyvuojant „Automatinis skolų priminimas“ funkciją būtina sudengti visus gautus mokėjimus su pardavimo dokumentais.
  2. Parametrai → Nustatymai →  Ataskaitos 
    Nustatyti po kiek dienų praėjus turi būti siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas:
  3. Išaugoti.

PASTABA: Automatinis skolų priminimas bus siunčiamas visiems klientams kurių kortelėse „Klientai“ → „Klientai“ modulyje bus nurodytas elektroninis paštas ir uždėtas požymis „Siųsti automatinį skolų priminimą“.