How do I activate automatic debt reminder?

FAQ / How do I activate automatic debt reminder?

  1. Prieš aktyvuojant „Automatinis skolų priminimas“ funkciją būtina sudengti visus gautus mokėjimus su pardavimo dokumentais.
  2. Parametrai → Nustatymai →  Ataskaitos 

Nustatyti korespondentines sąskaitas, įrašų išrinkimui
Nustatyti dienų vėlavimo skaičių priminimo siuntimui apie neapmokėtas sąskaitas. Užpildžius 3 laukelius, vadinasi priminimo laiškas siunčiamas 3 kartus nurodytų vėluojamų dienų intervalais.

   3.  Automatinis skolų priminimas bus siunčiamas visiems klientams kurių kortelėse „Klientai“ → „Klientai“ modulyje bus nurodytas elektroninis paštas ir uždėtas požymis „Siųsti automatinį skolų priminimą“.
Pastaba.

  • Jeigu atliktas dalinis sąskaitos apmokėjimas ir atliktas sudengimas – laiškas siunčiamas likutinei sąskaitos sumai;
  • Jeigu dalis sąskaitų apmokėta ir jau yra papildomai naujų neapmokėtų sąskaitų – siunčiamas priminimo laiškas pagal užpildytą periodiškumą bendrai likutinei neapmokėtų sąskaitų sumai;