Kaip įmonėje atlikti inventorizaciją?

DUK / Kaip įmonėje atlikti inventorizaciją?

Prieš pradedant inventorizaciją patiktinti:
1. Parametrai → Nustatymai → Inventorizacija ar užpildytos operacijų rūšys.
Sukurti naują operacijos rūšį galite per Žinynai Sandėlio Operacijos rūšys.

2. Sandėlis → Inventorizacija sukurti naują įrašą, pasirinkus sukurti ir užpildyti Datą, Numerį, pasirinkti pagal ką rūšiuoti prekes.

B1.lt apskaita inventorizacija

pozymiaiinventorizaciją galima vykdyti pagal tam tikrus požymius, kuriuos galima pasirinkti paspaudus „Požymiai“. Atsidariusioje kortelėje pagal pateiktus požymius Sandėliai, Tiekėjai, Prekių/paslaugų požymiai, Prekių grupės, Prekės, Kor. Sąskaitos pasirenkame reikiamus požymius ir perkeliame atitinkamus įrašus. Pavyzdžiui pasirenkame požymį „Sandėlis“ ir pasirenkame, jog inventorizaciją vykdysime tik sandėlyje „Pagrindinis“. Pasirinkus spaudžiame atgal.

Pasirinkus ir užpildžius visu duomenis spaudžiate generuotilikucius, kuri pagal pasirinktus požymius, automatiškai sugeneruos visų prekių likučius ir bus vykdoma prekių inventorizacija. Informacija pateikiama lentelėje „Inventorizacijos pozicijos“.

Inventorizaciją taip pat galima vykdyti rankiniu būdu įvedant prekes. Kortelėje „Inventorizacijos pozicijos“ spaudžiame pridėti, lentelėje įvestoje eilutėje, laukelyje „Prekė“ pasirenkame (filtruojame) ir įvedame inventorizuojamas prekes ir užpildome kitus reikiamus laukus. Taip inventorizuojamos visos prekės.

invent.pozic

3. Suformavus dokumentą, galima spausdinti buhalterinį arba faktinį inventorizacijos aktą pasirinkus ir spausdinimo funkciją. Paspaudus veiksmaileis sukurti prekių pertekliaus ar nurašymo aktą.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip pildyti inventorizaciją?
Kaip registruojama inventorizacija?
Kaip padaryti metine inventorizacija?
Kaip atlikti metinę inventorizaciją?
Ar programoje galima rasti inventorizacijos aktus?
Kaip programoje galima suformuoti inventorizacijos aktus?
Kaip registruojama prekių metinė prekių likučių inventorizacija?
Inventorizacijos trūkumo aktas
Inventorizacijos pertekliaus aktas
Inventorizacija sandėlio prekių
Bendra klaida: Negalima nustatyti trūkumų įvedimo operacijos rūšies
Kaip formuoti prekių trūkumo aktą?
Kaip formuoti prekių pertekliaus aktą?
Kodėl formuojant trūkumo aktą gaunu klaidos pranešimą?
Kodėl formuojant pertekliaus aktą gaunu klaidos pranešimą?
Kaip atlikti prekių inventorizaciją programoje?
Kaip atliekama programoje inventorizacija?
Prekių inventorizacija programoje
Kokie veiksmai inventorizacijai atlikti?