Как сделать инвентаризацию в компании?

ЧаВО / Как сделать инвентаризацию в компании?

Prieš pradedant inventorizaciją patiktinti:
1. Parametrai → Nustatymai → Inventorizacija ar užpildytos operacijų rūšys.
Sukurti naują operacijos rūšį galite per Žinynai Sandėlio Operacijos rūšys.

2. Sandėlis → Inventorizacija sukurti naują įrašą, pasirinkus sukurti ir užpildyti Datą, Numerį, pasirinkti pagal ką rūšiuoti prekes.

B1.lt apskaita inventorizacija

pozymiaiinventorizaciją galima vykdyti pagal tam tikrus požymius, kuriuos galima pasirinkti paspaudus „Požymiai“. Atsidariusioje kortelėje pagal pateiktus požymius Sandėliai, Tiekėjai, Prekių/paslaugų požymiai, Prekių grupės, Prekės, Kor. Sąskaitos pasirenkame reikiamus požymius ir perkeliame atitinkamus įrašus. Pavyzdžiui pasirenkame požymį „Sandėlis“ ir pasirenkame, jog inventorizaciją vykdysime tik sandėlyje „Pagrindinis“. Pasirinkus spaudžiame atgal.

Pasirinkus ir užpildžius visu duomenis spaudžiate generuotilikucius, kuri pagal pasirinktus požymius, automatiškai sugeneruos visų prekių likučius ir bus vykdoma prekių inventorizacija. Informacija pateikiama lentelėje „Inventorizacijos pozicijos“.

Inventorizaciją taip pat galima vykdyti rankiniu būdu įvedant prekes. Kortelėje „Inventorizacijos pozicijos“ spaudžiame pridėti, lentelėje įvestoje eilutėje, laukelyje „Prekė“ pasirenkame (filtruojame) ir įvedame inventorizuojamas prekes ir užpildome kitus reikiamus laukus. Taip inventorizuojamos visos prekės.

invent.pozic

3. Suformavus dokumentą, galima spausdinti buhalterinį arba faktinį inventorizacijos aktą pasirinkus ir spausdinimo funkciją. Paspaudus veiksmaileis sukurti prekių pertekliaus ar nurašymo aktą.