Kaip įvesti gautą nuolaidą pirktoms prekėms, kad mažėtų savikainą?
Naudojamas moduliuose: Pirkimai

DUK / Kaip įvesti gautą nuolaidą pirktoms prekėms, kad mažėtų savikainą?

Jei prekių tiekėjas suteikė nuolaidą įsigytoms prekėms, įsigijimo savikainą sumažinti galima 2 būdais:

I Būdas. Jei prekės dar neparduodos iš pirkimo:
1. Grąžinimui naudoti operacijos rūšį tą pačią, kuri naudota pirkimui įvesti (kainą vesti su minusu), naudoti prekės kortelę:

2. Prekių įsigijimo savikainos mažinimas:
2.1 Surasti pirminį pirkimo dokumentą, kuriam turi būti pritaikyta suteikta nuolaida:
2.2 Atidarius įrašą spausti „Pridėtinės išlaidos“ „Pridėtinės iš pirkimų“ → išrinkti prekę → „Surašyti Savikainas“

3. Suteikta nuolaida proporcingai pritaikoma visoms įsigytoms prekėmėms:

II Būdas. Kai prekės jau parduotos ar dalis jų parduota: 
1. Susikurti tarpinę kor sąskaitą sąskaitų plane:


2. Susikurti grąžinimui operacijos rūšį Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys: 

3. Gautą nuolaidą prekėms registruoti Sandėlis → Pirkimai modulyje, pasirenkant „Paslaugos kortelę“, kainą nurodyti su minuso ženklu.

Kadangi dalis prekių parduota anksčiau, surašytos savikainos pardavimo dokumente koreguoti nėra galima, todėl rekomenduotume parduotų prekių savikainos mažinimą iškelti į kitą kor sąskaitą, nei numatyta operacijos rūšyje, kaip pvz nurodyta: kor sąskaitą 609 
4. Sukurti nurašymo operacijos rūšį:

5. Sandėlis → Prekyba registruoti prekių nurašymą

6. Sukurti operacijos rūšį, prekių nauja savikainos kaina užpajamavimui: Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys:

7. Prekių registravimas nauja savikaina: Sandėlis → Pirkimai modulyje.
Naują prekės kainą pasiskaičiuoti rankiniu būdu, įvertinat suteiktą nuodaidą prekėms:

8. Įvestų buhalterinių duomenų patikrinimas ataskaitose, nes tarpinė kor. sąskaita po atliktų veiksmų turi „užsidaryti“:

Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip sumažinti pirktų prekių savikainą gavus nuolaidą iš tiekėjo?
Kaip užregistruoti gautą nuolaidą prekėms, kad savikaina sumažėtu?
Koks būdas pirkimo sąskaitai pritaikyti nuolaidą kad įsigijimo kaina mažėtų?
Kaip įvesti gautą nuolaidą prekėms, kad savikaina sumažėtu?
Kaip pajamuoti gautą nuolaidą prekėms, kad savikaina sumažėtu?
Kaip registruoti gautą nuolaidą prekėms, kad savikaina sumažėtu?
Tiekėjas suteikė nuolaidą anksčiau įsigytoms prekėms, kaip sumažinti prekių savikainą?
Tiekėjas suteikė nuolaidą anksčiau pirktoms prekėms, kaip sumažinti prekių savikainą?
Kaip registruoti nuolaidą būtų visoms prekėms, kad sumažėtų savikaina?
Nuolaidos registravimas prekėms, kad sumažėtų savikaina
Gautos nuolaidos registravimas prekėms, kad sumažėtų savikaina
Kreditinės sąskaitos suvedimas, kai mažinama kaina, bet ne kiekis
Kaip įvesti kreditinę sąskaitą, kai mažinama kaina, bet ne kiekis?
Kaip įvesti kreditinę prekės savikainos mažinimui, o ne grąžinimui?
Kaip registruoti kreditinę prekės savikainos mažinimui, o ne grąžinimui?
Kaip registruoti kreditinę sąskaitą, kai mažinama kaina, bet ne kiekis?
Kreditinės sąskaitos įvedimas, kai mažinama kaina, bet ne kiekis
Kaip įvesti iš tiekėjo gautą kreditinę su pritaikyta nuolaida prekei?
Kaip registruoti iš tiekėjo gautą kreditinę su pritaikyta nuolaida prekei, prekės savikainos mažinimui?
Gauta kreditinė sąskaita, koreguojanti anksčiau įsigytų prekių kainas