Atleidimas paskutinę mėnesio dieną

DUK / Atleidimas paskutinę mėnesio dieną

Kai darbuotojas atleidžiamas paskutinę mėnesio dieną programa neįtraukia į DU vidurkį einamo mėnesio priskaitymų.

Tokiu atveju rekomenduojama paskaičiuoti vidurkį rankiniu būdu ir reikalui esant koreguoti įkainį

Pastaba. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas lapelis bus neteisingas, nes jame bus nurodyti neteisingi mėnesiai.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kaip įvesti kompensacija už nepanaudotas atostogas?
Kaip paskaičiuoti vidurkį rankiniu būdu?
Kaip pakoreguoti vidutinį valandos įkainį?
Kaip atleisti darbuotoją paskutinę mėnesio dieną?
Dėl vidurkio skaičiavimo už atostogų kompensaciją
Kodėl į kompensacijos vidurkį imami neteisingi mėnesiai?
Darbuotojas atleistas paskutinę mėnesio dieną.
Kodėl neįtraukia paskutinio mėnesio, kai atleidžiamas darbuotojas?
Kodėl atleidus darbuotoją, paskutinę mėnesio dieną, nėra einamojo mėnesio priskaitymo?
Koks VDU atleidžiant?
Kaip koreguoti VDU įkainį atleidžiant?
Kodėl už nepanaudotas atostogas lapelis neteisingas?
Kodėl už nepanaudotas atostogas lapelis klaidingas?
Atleidimas su paskutine mėnesio diena.
Kaip koreguoti DU vidurkį atleidžiant paskutinę mėnesio dieną?
Paskutinę mėnesio dieną atleidžiamas darbuotojas, blogas VDU.
Klaidingai imami mėnesiai skaičiuojant atleidžiamo darbuotojo VDU.
Nepanaudotų atostogų skaičiavimui imami klaidingi mėnesiai.
Klaidingi mėnesiai nepanaudotų atostogų skaičiavimui.