Yвольнение в последний день месяца

ЧаВО / Yвольнение в последний день месяца

Kai darbuotojas atleidžiamas paskutinę mėnesio dieną programa neįtraukia į DU vidurkį einamo mėnesio priskaitymų.

Tokiu atveju rekomenduojama paskaičiuoti vidurkį rankiniu būdu ir reikalui esant koreguoti įkainį

Pastaba. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas lapelis bus neteisingas, nes jame bus nurodyti neteisingi mėnesiai.