Taršos mokestis

3.5. Taršos mokestis

Nemokami apskaitos kursai. Mokesčių apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Taršos mokestį reglamentuojantys teisės aktai;
00:00:46 Taršos mokesčio pagrindinės sąvokos;
00:01:50 Mokestis už aplinkos teršimą;
00:03:38 Taršos mokesčio apskaičiavimo metodika;
00:05:21 Taršos mokesčio lengvatos;
00:08:50 Taršos mokesčio deklaravimo tvarka;
00:15:30 Deklaracija FR0521.

Praktika

00:00:00 DK sąskaitų plano papildymas pagal taršos mokesčio subsąskaitas;
00:00:48 Mokėtino taršos mokesčio operacijų registravimas;
00:02:15 DK ataskaitos generavimas;
00:02:45 Taršos mokesčio sumokėjimo operacijos registravimas;
00:03:28 Mokėjimo įrašo korespondencijos peržiūra DK ataskaitoje.

Svarbiausios pamokos sąvokos

Taršos mokestis  — mokestis už aplinkos teršimą, tarifai ir tarifų koficientai nustatomi teršalams ir teršalų grupėms pagal jų kenksmingumą aplinkai. Mokamas mokestis už aplinkos teršimą iš šių taršos šaltinių:

  • Mobilusis — transporto priemonė, ne keliais judantis mechanizmas, turintis degalus naudojantį vidaus degimo variklį;
  • Stacionarusis — taršos objektas, kuris negali būti perkeliamas iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės;
  • Taršos normatyvas — nustatyta tvarka leidime nustatytas tam tikro teršalo kiekio, mokestiniu laikotarpiu leidžiamo išmesti į aplinką, rodiklis;
  • Teršalai — į aplinką išmetamos taršiosios medžiagos ar tokių medžiagų mišinys, kurie dėl žmonių veiklos ar neveikimo patenka į aplinką ir, darydami poveikį atskirai ar su aplinkos komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai.

Mokesčio deklaravimas  — deklaruojama šiose formose:

  • FR0521 — dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių; 
  • FR0522 — dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių;
  • FR0523 — dėl mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamų gaminių atliekomis;
  • FR0524 — dėl mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis;
  • KIT717 — mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis.