Sąskaitų planas

1.2. Sąskaitų planas

Nemokami apskaitos kursai. Buhalterinė apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Fundamentinės apskaitos principas;
00:01:27 Balanso sandara;
00:04:11 Pelno (nuostolių) ataskaitos sandara;
00:06:10 Sąskaitų planas;
00:08:44 Sąskaitų plano naudojimas.

Praktika

Praktinės užduotys 2, 3, 4 ir 5 paskaitų temomis pasiekiamos 1.5 skyrelyje „Praktinio uždavinio sprendimas“.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Pelnas (nuostolis) — finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės uždirbtos pajamos ir toms pajamoms uždirbti skirtos sąnaudos. Taip pat matoma, ar veikla vykdyta pelningai  ar nuostolingai.

Sąskaitų planas — sąskaitų sąrašas, kuriame sukaupta informacija apie ūkio subjekto turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sanaudas.