Pridėtinės vertės mokestis

3.2. Pridėtinės vertės mokestis

Nemokami apskaitos kursai. Mokesčių apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Pridėtinės vertės mokesčio reglamentas. Mokesčio mokėtojai;
00:01:46 Mokesčio objektas;
00:02:41 Mokesčio tarifai;
00:04:49 Specialios apmokestinimo PVM schemos;
00:08:14 Mokestinis laikotarpis;
00:10:20 Pagrindinės lengvatos ir išimtys;
00:13:29 Registracija;
00:18:25 Deklaravimas ir sumokėjimas;
00:24:33 Kiti ypatumai;
00:27:48 Apskaitos dokumentai;
00:46:46 Registravimas apskaitoje.

Praktika

00:00:00 Pirkimas Lietuvoje — pirkimo SF registravimas;
00:00:25 Operacijos rūšies sukūrimas;
00:02:04 Pirkimas iš ES — pirkimo SF registravimas;
00:02:23 Gautino PVM subsąskaitos kūrimas sąskaitų plane;
00:02:47 Pirkimų iš ES operacijos rūšies kūrimas;
00:04:46 Pirkimas iš ES, kai PVM grąžinamas pagal EIRPRIS;
00:04:53 Negrąžinamo pirkimo PVM nurašymo į sąnaudas registravimo operacija;
00:05:42 Prekių pirkimo iš ES su 0 proc. PVM registravimas;
00:05:52 PVM tarifo kortelės aprašymas;
00:06:20 Pirkimo dokumento registravimas;
00:07:50 Menamo PVM registravimas;
00:08:53 Pardavimas Lietuvoje;
00:09:01 Operacijos rūšies sukūrimas/pasirinkimas;
00:09:23 Pardavimo operacijos susiejimas su dokumento serija;
00:09:42 Pardavimo SF registravimas;
00:10:48 Pardavimo SF generavimas;
00:11:21 Pardavimas ES šalyje su 0 proc. PVM;
00:11:30 PVM tarifo kortelės sukūrimas;
00:12:10 Pardavimo SF registravimas;
00:13:05 PVM uždarymo operacijos — Bendrojo žurnalo funkcinių mygtukų komentaras.

Svarbiausios pamokos sąvokos

Mokesčio mokėtojai — Lietuvos bei užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Lietuvoje vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą. Tam tikrais avejais mokėtoju gali būti ir asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos

Mokesčio objektas — PVM objektas yra apmokestinamojo asmens už atlygį vykdomas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kuris pagal PVM įstatymo nuostatas laikomas įvykusiu Lietuvoje. PVM objektu taip pat gali būti prekių ir paslaugų įsigijimas Lietuvoje už atlygį iš kitos valstybės narės. Importo PVM objektas yra prekių importas, kai prekės pagal PVM įstatymo nuostatas laikomos importuotomis šalies teritorijoje.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) — standartinis PVM tarifas Lietuvoje yra 21%, lengvatinis PVM tarifas 9%. Kartais yra taikomas ir kitoks PVM tarifas.

Deklaravimas ir sumokėjimas — visos PVM deklaracijos yra teikiamos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). PVm deklaracijos FR0600, FR0516 ir FR0608 formos teikiamos tik elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).