Personalo ir DU apskaita

4.6. Personalo ir DU apskaita

Nemokami apskaitos kursai. Kompiuterizuota apskaita
Užsiregistruoti

Teorija ir praktika

00:00:43 Darbuotojo kortelės pildymas;
00:01:03 Padalinio sukūrimas;
00:02:45 „Sodros“ procento įvedimas;
00:03:28 Darbo sutarties pildymas;
00:05:40 Darbuotojo pažymėjimo spausdinimas;
00:05:52 Darbo sutarties spausdinimas;
00:09:49 Profesijos kodo priskyrimas;
00:10:39 Pareigų kortelės kūrimas;
00:11:29 Darbo užmokesčio modulio parametrai;
00:12:19 Naujo kliento sukūrimas;
00:13:36 Darbo grafiko sudarymas;
00:14:10 Darbo grafiko spausdinimas;
00:14:42 Darbuotjo kortelės sukūrimas;
00:16:24 Darbo sutarties sudarymas;
00:18:19 Priėmimo į darbą įsakymo registravimas;
00:19:14 Įsakymo spausdinimas;
00:19:44 Suteiktų kasmetinių atostogų įsakymo registravimas;
00:21:03 Įsakymo spausdinimas;
00:21:20 Darbo grafiko koregavimas;
00:22:24 Darbo užmokesčio skaičiavimas be tabelio;
00:24:51 Tabelio surašymas;
00:25:34 Darbo užmokesčio ir atostoginių apskaičiavimas;
00:27:38 Darbo užmokesčio išmokėjimas;
00:28:31 GPM (gyventojų pajamų mokesčio) mokėjimai;
00:29:27 Atleidimo įsakymo registravimas;
00:30:56 Prašymo atleisti iš darbo spausdinimas;
00:31:09 Įsakymo dėl atleidimo spausdinimas;
00:31:42 Darbo užmokesčio skaičiavimas be tabelio;
00:33:46 Tabelio pildymas;
00:34:23 Tabelio spausdinimas;
00:34:43 Darbo užmokesčio skaičiavimas;
00:35:35 Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas;
00:36:58 Priskaitymų ir atskaitymų suvestinės generavimas;
00:37:52 Darbo užmokesčio išmokėjimas;
00:38:31 GPM (gyventojų pajamų mokesčio) mokėjimai;
00:39:24 Darbo užmokesčio registravimas bendrąjąme žurnale;
00:40:02 Bendrojo žurnalo peržiūra;
00:40:54 Didžiosios knygos peržiūra;
00:41:37 Tabelio peržiūra ir spausdinimas;
00:42:11 Atsiskaitymo lapelių spausdinimas;
00:42:34 Priskaitymų ir atskaitymų suvestinės spausdinimas.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Darbo užmokestis — atlyginimas už darbą pagal darbo sutartį.

Įsakymas — oficialus vadovo paliepimas ką nors vykdyti. Dokumentas, kuriame nurodomas leidimas vidaus veiklos, personalo, komandiruočių, atostogų ir kitais klausimais.

Darbo užmokesčio informacijos saugojimas — apskaitos dokumentų saugojimo terminai:

  • Asmens sąskaitų kortelės saugomos 50 metų;
  • Darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai saugomi 10 metų (jei nėra asmens sąskaitų kortelių — 50 metų);
  • Kiti darbo užmokesčio apskaitos dokumentai saugomi 10 metų.