Pajamų ir sąnaudų grupavimas ir apskaita

2.7. Pajamų ir sąnaudų grupavimas ir apskaita

Nemokami apskaitos kursai. Finansinė apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Pajamų ir sąnaudų apskaitos reglamentavimas;
00:04:23 Pajamų pripažinimo kriterijai;
00:08:33 Sąnaudų pripažinimo kriterijai;
00:18:51 Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas;
00:21:50 Pajamų klasifikavimas;
00:22:30 Sąnaudų klasifikavimas;
Pajamų ir sąnaudų registravimas apskaitoje
00:33:50 Ateinančių laikotarpių pajamos;
00:49:20 Ilgalaikių projektų (sutarčių) ypatumai;
00:58:30 Mainų sandoriai;
00:59:57 Tarpininkavimo veikla.

Praktika

00:00 Ateinančių laikotarpių pajamų registravimas;
00:00:19 Pirkėjo avanso registravimas;
00:00:57 Ateinančių laikotarpių pajamų PVM sf registravimas;
00:04:20 Būsimųjų pajamų paskirstymas pagal periodus;
00:06:52 Analogiško įrašo registravimas, dubliuojant BŽ įrašą (periodinių įrašų registravimas);
00:08:42 Dovanų čekiai: avanso registravimas;
00:10:06 Pardavimo operacijos registravimas;
00:10:58 Pirkėjo avanso sudengimo su pardavimo sf registravimas;
00:13:00 Pardavimo operacijos registravimas;
00:15:44 Pirkimo operacijos registravimas;
00:17:20 Ateinančių laikotarpių pajamų operacijos registravimas;
00:18:21 DU priskaitymai;
00:18:34 Darbo sutarties registravimas - parametrų pildymas;
00:20:28 Darbo laiko apskaitos žiniaraščio ruošimas ir generavimas;
00:20:47 DU priskaitymų registravimas;
00:20:49 DU priskaitymai administracijos darbuotojui;
00:26:30 Automobilio nusidėvėjimas (rankiniu būdu);
00:28:27 Automobilio nusidėvėjimas (rankiniu būdu);
00:29:05 Gruodžio mėnesio sąnaudų registravimas (PVM sf data kitų metų sausio mėn.)- sukauptos sąnaudos;
00:30:45 Pardavimo SF (būsimų laikotarpių pajamų registravimas);
00:31:42 Korekcinis įrašas (sukauptos sąnaudos);
00:34:21 Pardavimas (sukauptos pajamos);
00:39:39 Ilgalaikių projektų pajamų ir sąnaudų apskaita (vykdomų darbų savikainos kaupimas);
00:40:22 Avanso registravimas;
00:41:10 Vykdomų darbų savikainos registravimas;
00:42:51 Žaliavų įsigijimo registravimas;
00:44:10 Pirkimo operacija ir vykdomų darbų savikainos registravimas;
00:45:39 Prekių nurašymo operacija;
00:48:08 Paslaugų pirkimo sąskaitos registravimas;
00:49:07 Pirkimo registravimas (vykdomųjų darbų savikaina);
00:50:01 Pirkimas registravimas (vykdomųjų darbų savikaina);
00:50:51 Pardavimo sąskaitos faktūros registravimas;
00:52:36 Pirkėjo avanso sudengimas su pirkėjo skola;
00:53:46 Vykdomų darbų savikainos nurašymas į sąnaudas;
00:55:13 Mainai ir tarpininkavimo veikla;
00:55:42 Prekių perdavimas partneriui — vidinio judėjimo operacijos registravimas;
00:58:37 Pardavimai prekybos partneriui;
01:02:00 Prekybos partnerio komisinių registravimas;
01:03:00 Prekybos partnerio komisinių dengimas su partnerio skola;
01:05:00 Prekybos partnerio prekių grąžinimas (vidinis perdavimas);
01:08:00 Mainų sandoris — prekių keitimas į ilgalaikį turtą.

Svarbiausios pamokos sąvokos

Pajamos — ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo, pardavimo, vertės padidėjimo ir pan. Visos iš Lietuvos ir ne Lietuvos šaltinių uždirbtos ir (arba) gautos visų rūšių pajamos pinigais ir ne pinigais. Pajaumų pripažinimo kriterijai:

  • Pajamų kaupimo — pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą;
  • Pinigų apskaitos — pajamos pripažįstamos faktišku pajamų gavimo momentu.

Sąnaudos — ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo , vertės sumažėjimo ir pan. Visos  išlaidos, patirtos uždirbant pajamas. Sąnaudų pripažinimo kriterijai:

  • Kaupimo —sąnaudos registruojamos, kai jos patiriamos,neatsižvelgiant į laiką, kada buvo išleisti pinigai;
  • Palyginimo — registruojama, kai ataskaitinio laikotarpio pajamos turi būti siejamos su sąnaudomis, patirtomis toms pajamoms uždirbti. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų ldalis, kuri patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajams, arba negali būti siejama su ateinančių ataskainių laikotarpių pajamų uždirbimu.