Nekilnojamojo turto mokestis

3.4. Nekilnojamojo turto mokestis

Nemokami apskaitos kursai. Mokesčių apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas;
00:01:40 Mokestinės vertės nustatymas;
00:05:29 Juridinių asmenų mokamas nekilnojamojo turto mokestis;
00:05:37 Objektas;
00:07:41 Tarifas;
00:09:25 Lengvatos;
00:09:57 Avansinis nekilnojamojo turto mokestis;
00:21:46 Fizinių asmenų mokamas nekilnojamojo turto mokestis
00:21:51 Objektas;
00:22:15 Tarifas;
00:24:36 Lengvatos;
00:27:59 NTM dėl Covid-19.

Praktika

00:00:00 Pradiniai parametrai;
00:00:25 Banko pradiniai parametrai;
00:00:41 DK buhalterinių sąskaitų, kuriose registruojamas NT mokestis, sukūrimas;
00:01:52 Apskaičiuoto NT registravimo operacijos;
00:02:52 NT mokesčio sumokėjimo operacijos registravimas;
00:03:35 Priskaičiuoto avansinio NT registravimas;
00:04:27 BŽ įrašų kopijavimo funkcionalumas;
00:05:17 Avansinio NT mokėjimo operacijos;
00:06:06 Mokėjimo operacijos kopijavimo funkcionalumas;
00:06:32 DK ataskaitų peržiūra;
00:07:05 Apskaičiuoto, už ataskaitinius metus NT turto mokesčio, registravimas;
00:08:02 Mokėtino NT ir avansinio NT sudengimo operacijų registravimas;
00:08:59 DK ataskaitų peržiūra;
00:09:26 NT mokesčio likučio sumokėjimo operacija;
00:10:02 DK įrašų peržiūra.

Svarbiausios pamokos sąvokos

Nekilnojamasis turtas  — registruojamos patalpos, inžineriniai ir kiti statiniai.

Mokesčio mokėtojai  — Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys. Nekilnojamo turto mokestį (NTM) juridiniai asmenys deklaruoja formoje KIT711 (2versija).

Mokesčio objektas — nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus:

  • faktiškai nenaudojamas nekilnojamas turtas, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;
  • valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, pagrindu sukurtas ar įgytas nekilnojamas turtas, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį

Mokestis — įskaitomas į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis turtas, biudžetą. Mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Mokestinė vertė — vertinama atlikusindividualų turto vertinimą ir pagal VĮ „Registrų centras“ atliekamą vertinimą. 

Tarifas — nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nuo 2020-01-01  yra nuo 0,5 iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Tikslų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą kitiems metams nustato ir skelbia savivaldybės iki einamųjų metų liepos 1 dienos;