Mokėjimų apskaita

2.3. Mokėjimų apskaita

Nemokami apskaitos kursai. Finansinė apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Mokėjimų apskaitą reglamentuojantys teisės aktai;
00:01:18 Pagrindinės sąvokos;
00:02:03 Sąskaitų plano sąskaitos mokėjimams;
00:02:57 Bankas;
00:05:53 Kasa;
00:10:56 Atskaitingi asmenys;
00:15:20 Kasos aparatas;
00:19:10 Valiutinių mokėjimų apskaita;
00:22:39 Kiti pinigų ekvivalentai;
00:23:39 Pinigai kelyje;
00:25:35 Įšaldytos lėšos;
00:27:20 Inventorizacija.

Praktika

00:00:00 Banko parametrai;
00:01:57 Atskaitingų asmenų parametrai;
00:02:57 Kasos parametrai;
00:04:45 Operacijų kita valiuta parametrai;
00:05:24 Banko išmokėtų pinigų atskaitingam asmeniui registravimas;
00:06:33 Pirkimo per atskaitingą asmenį registravimas;
00:08:08 Atskaitingo asmens į banką grąžintų pinigų likučio registravimas;
00:08:57 Avansinės apyskaitos generavimas;
00:10:09 Iš kasos išmokėtų pinigų atskaitingam asmeniui registravimas;
00:10:46 Prekių pirkimo atskaitingo asmens lėšomis registravimas;
00:13:35 Atsiskaitymo su atskaitingu asmeniu bankiniu mokėjimu registravimas;
00:15:40 Operacijos su EKA;
00:18:35 Pinigai kelyje (EKA);
00:20:20 Pinigų gavimo į banką (mokėjimai kortelės) registravimas;
00:21:24 Pinigų inkasavimo (EKA į įmonės kasą) registravimas;
00:22:36 Mokėjimai tarp įmonės banko sąskaitų;
00:26:45 Klientų mokėjimai kortelėmis (EKA) ir jų gavimo į banką registravimas;
00:29:34 Valiutiniai pirkimai;
00:32:21 Įšaldytų banko sąskaitos lėšų registravimas;
00:34:43 Pirkimo banko kortele per atskaitingą asmenį registravimas.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Pinigai — įmonės finansinis turtas. Paprastai rodomi balanso trumpalaikio turto dalyje.

Bankas — lėšos įmonės banko sąskaitose. Buhalterio tikslas apskaitoje — teisingai užregistruoti negrynųjų pinigų įplaukas ir išlaidas banko sąskaitoje. Šias funkcijas buhalteris atlieka remdamasis pagrindiniu dokumentu, pagrindžiančiu operacijas banko sąskaitose — banko išrašu. Disponuoti pinigais banko sąskaitoje gali tik įmonės vadovas arba jo įgalioti asmenys.

Kasa — atliekamos įmonės grynųjų pinigų operacijos, tačiau pačios kasos turėti nėra privaloma tokiu atveju, jei įmonė visas pinigines operacijas vykdo tik bankiniu pavedimu. Kasos operacijos grindžiamos šiais dokumentais:

  • Pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį;
  • Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį;

Visos kasos operacijos — tiek pajamų, tiek išlaidų įrašomos į kasos knygą.

Atskaitingi asmenys — įmonės darbuotojai, kurie disponuoja tam tikra įmonės pinigų suma, kad galėtų sumokėti už įmonės perkamas prekes, suteiktas paslaugas, mokėti avansus įmonės vardu, apmokėti įmonės skolas. Atskaitingu asmeniu gali tapti kiekvienas įmonės darbuotojas, paskirtas įmonės vadovo įsakymu.

Valiutinių mokėjimų apskaita — sandoris užsienio valiuta. Pirminio pripažinimo metu turi būti įvertinamas eurais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Valiutų skirtumai registruojami sąskaitose:

  • 5-oje klasėje „Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka“;
  • 6-oje klasėje „Neigiama valiutų kursų pokyčio įtaka“.

Pinigų ekvivalentai — apskaitomos trumpalaikės likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į tam tikras pinigų sumas ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. Pinigų ekvivalentų pavyzdžiu gali būti banko čekiai, bilietai, kuponai, elektroniniai pinigai ar kriptovaliutos.

Įšaldytos lėšos —  įmonės teisės disponuoti piniginėmis lėšomis apribojimas. Tai sąlygoti gali pinigų rezervacija ar turto areštas.