Įvykių ir operacijų registravimas

1.4. Įvykių ir operacijų registravimas

Nemokami apskaitos kursai. Buhalterinė apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Apskaitos registrai;
00:02:00 Bendrasis žurnalas;
00:10:22 T formos sąskaitos;
00:16:54 Didžioji knyga.

Praktika

Praktinės užduotys kartu su 2, 3, 4 ir 5 paskaitų temomis pasiekiamos 1.5 skyrelyje „Praktinio uždavinio sprendimas“.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Apskaitos registrai — apskaitos dokumentų duomenimis parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinami jų duomenys. Apskaitos registrai būna įvairūs, daugumos jų forma nėra reglamentuota, todėl įmonės pačios gali ją nustatyti, atsižvelgdamos į informacijos poreikį. Įvykusios ūkinės operacijos pagal įrašų pobūdį registruojamos chronologine arba sistemine tvarka.

Bendrasis žurnalas — apskaitos sistemos dalis, kurioje visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojamos chronologine tvarka. Bendrajam žurnalui vesti būtina operacijos data, debeto ir kredito sąskaitos (iš sąskaitų plano) bei sumos. 

T formos sąskaitos — kiekvienos sąskaitų plano sąskaitos suvestinė. Tai „lėktuvėliu“ vadinama forma, kurios tikslas – parodyti sąskaitos judėjimą apskaitai skirtų sąskaitų debete bei kredite ir pateikti galutinį rezultatą.

Didžioji knyga — apskaitos registras, kuriame nurodomi apibendrinti visų sąskaitų duomenys ir skirta finansinėms ataskaitoms sudaryti. Šioje dalyje matomas likutis pradžiai, apyvarta ir likutis pabaigai, todėl neretai yra vadinama apyvartos žiniaraščio suvestine arba bandomuoju balansu.